NYHEDER

Flere match mellem børnehaver og plejecentre

Leg dig glad er kommet rigtigt godt i gang, og der er i øjeblikket foretaget 6 match mellem et plejecenter og en lokal børnehave, så vi kan skabe bevægelse, oplevelser og samvær på tværs af generationer. alt sammen til glæde og gavn for alle parter.

FRIVILLIGDAG.

Fredag d 29 april holdt vi vores 2. frivilligdag i "Bevæg dig glad". Denne gang var det i de fine rammer på I.P.Schmidtgård. Der deltog ialt 21 frivillige og samarbejdspartnere.

Efter opfordring fra en frivillig, var formiddagens tema coaching. Overskriften hed "Hvordan passer jeg på mig selv, som frivillig, i arbejdet med et andet menneske, der har en fremadskridende sygdom, og hvordan bevarer jeg min motivation og forbliver mental robust i dette virke". Til at undervise os, havde vi fundet Ann Dorthe fra "Max Positiv". Vi lærte bl.a. en teknik, til se en problemstilling fra oven. En anden øvelse var at øve sig i, at sætte sig i den andens sted, i dette tilfælde den demente. Formiddagen sluttede med en lille gruppe opgave. Hver gruppe skulle finde deres motivations sætning for arbejdet i "Bevæg dig glad", disse sætninger kommer senere til, at indgå i et inspirationshæfte der er under udarbejdelse.

Efter en indholdsrig og dejlig konkret formiddag, var alle klar til frokost.

Over middag var vi aktive. Der er i "Bevæg dig glad" hjemkøbt redskaber, til en form for karavane. Det vil sige at der i Idrætsdaghøjskolen står redskaber, der kan lånes ud til de forskellige hold. Vi brugte eftermiddagen til at afprøve disse og inspirere hinanden. Der blev grinet, sunget og danset, inden vi sluttede med kaffe og kage.

DEMENSDAGENE I KØBENHAVN

Hvert år afholder ”Videnscenter for demens” demensdage i Kbh. Ud over en række spændende symposier og frie foredrag, var der også stande med nye redskaber, og ny viden man kunne lade sig inspirere af.

Årets tema var ”Sundhed for alle”, og dermed meget relevant, i forhold til ”Bevæg dig glad-Husk det nu”. Især de positive resultater, der var opnået med fysisk aktivitet og sansintegration var inspirerende, og vi har fået en masse gode og brugbare nye ideer med hjem.

En årligt tilbagevendende del af demensdagene er ”Frie foredrag”, hvor man kan søge om, at præsentere sit ​projekt. Vi havde indsendt og blev udtaget, så Tony var oppe og holde et oplæg om vore aktiviteter her i Fredericia. De ca 400 tilhører tog godt imod fremlæggelsen, og flere kom efterfølgende hen og stillede flere og uddybende spørgsmål.

Alt i alt 2 inspirerende, motiverende og netværksskabende dage.

DEMENSVEN I ALZHEIMERFORENINGEN

​Alzheimerforeningen har lanceret en ny kampagne. Danmark skal have 100.000 demensvenner i år 2016.

En demensvenner er mennesker, som har tilkendegivet at de gerne vil finde ad af mere om, hvad det vil sige at have en demenssygdom. Som demensven rækker du hånden ud og signalerer at du gerne vil hjælpe mennesker med demens, på hvad måde du nu kan. Om det er ved at hjælpe damen i bussen, der ikke kan overskue køreplanen eller det er ved at melde dig som frivillig og være med til at give mennesker med demens en bedre hverdag.

Ved at gå ind på www.demensven.dk, og se filmen med Rita, fra dokumentaren ” Da Åge forsvandt”, melder du dig som demensven, og dem har vi brug for, når flere og flere får diagnosen demens. Du kan også efterfølgende få tilsendt en lille nål med en et lilla hjerte, til at sætte i trøjen og en bog om demens.

​​